"Vår"

Backsippa

Backsippa Pulsatilla vulgaris 'Röde Klokke'