Mossa

pyssla med mossa mossklot

Har man tillgång till mossa, har man ett fantastiskt roligt material att arbeta med. Många förknippar mossa med julen, men den är minst lika fin att använda sig av i höstplanteringar och kransar. Man kan också klä in saker, som klot, torn eller andra former man har i sin trädgård. Med spoltråd lindar man enkelt fast mossan där man vill ha den. Håller man mossan fuktig och placerar den på en skuggig plats, kan den trivas så bra att den helt enkelt lever vidare och börjar växa där man bundit fast den. Det hände med det här klotet.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me