Mormors spetsar

Hundkäx Anthriscus sylvestris
Hundkäx Anthriscus sylvestris.

Tänk vad mycket ett namn kan betyda för en växt. Hur det kan höja eller sänka den. Som hundkäx till exempel, eller hundloka som den ju också heter. Den borde heta något annat tycker jag. Förr i tiden kallades den mormors spetsar. Det tycker jag är ett betydligt mer passande namn på en så skir och vacker blomma.

sommaräng

Men det värsta namnet att störa sig på är väl ändå käringtand. Maskros borde också byta namn. Den skulle heta solblomma, kanske dunboll eller som lilla B säger, blåsboll.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me