Små gröna fingar

snittulpaner carl vin linné

Det sägs att Carl von Linné ofta lekte med blommor när han var liten. Det gjorde jag också. Säkert var det en bidragande faktor till ett livslångt intresse för både honom och mig. Jag är övertygad om att det just är sådant som ger små gröna fingrar lust och vilja att växa vidare.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me