Odla tomater på friland

frolandstomater

Det går att odla tomater, fastän man inte har växthus. Skörden blir förstås inte lika stor, men det är kul ändå. Här står en växthustomat i låda. Det har gått bra trots en ganska sval sommar.

frilandstomater

Till odling på friland eller i kruka brukar man rekommendera busktomater. Men även växthustomater är värda en chans! Växthussorterna är smidiga på så sätt att efterhand som man tjuvar dem (plockar bort alla sidoskott) kan man binda upp dem på höjden, så tar de nästan ingen plats alls. Då kan man odla annat runtomkring och utnyttja odlingsytan maximalt.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me