Nu vill jag ha!

vårträdgård

Vår!

vårträdgård

Hade det varit möjligt att längta upp lökväxterna ur jorden hade min trädgård sett ut så här nu.
Men ack nej, det gör den ej.

ekorre

Himlen har varit så eländig idag att vädergudarna troligen drabbats av depression. Tyvärr verkar gråsörjan sprida sig även in i mig. En ekorre på besök ger i alla fall ett litet ljus i det trista vintermörkret.

vårträdgård

Tids nog…

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me