I väntan på fågelsång

Större hackspett Dendrocopos major
Större hackspett Dendrocopos major

Fåglarna som besöker fågelbordet sprider stor trädgårdsglädje och längtan. Nu kan man se fram emot att snart få höra deras vårkvitter. Koltrasten brukar vara tidig, men inte i år. På kvällarna när skymningen faller spetsar jag öronen, för kanske, kanske. Rätt som det är tar den ljuvlig ton.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me