Så en egen mistel i trädgården

Mistel Viscum albus
Mistel Viscum albus

Mistel anses ge lycka och välsignelse om man fäster den i taket eller i en dörrpost i juletid. Det finns en rolig sak med mistel som jag skulle vilja pröva. Att så en egen! Tar man frön från en kvist man köpt i blomsterhandeln kan man om man har tur lyckas få dem att gro. Mistel är en vintergrön vackert rund buske som växer på trädgrenar, där den också tar sin näring som en parasit, så man bör inte plantera mistel på de träd man är räddast om. Men ofta finns det kanske något träd i trädgårdens utkant där mistelexperimentet kan göras. Tack vare att misteln försvagar sitt värdträd och förstör dess ved har den nästan utrotats. I Sverige växer mistel huvudsakligen i Mälardalen och i östra Småland och är numera fridlyst.

julkort mistel

Misteln vi köper till jul är importerad, så man kan inte vara helt säker på om den är härdig, man får därav hålla sina gröna tummar. Bären ska plockas innan de torkar och skrumpnar inomhus under helgerna. Dagen för sådd bör vara torr. Välj ut ett lövträd med unga, ca fingertjocka kvistar som växer fritt så att inte misteln blir inträngd i kronan. Kläm fast fröna med det slemmiga fruktköttet och linda slemmet runt kvisten så gott det går. Fåglar äter mistelfrön, så för att skydda dem kan man fästa lite finmaskigt metallnät kring grenen tills plantorna grott och hunnit växa till sig något.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me