Ecoplug

ecoplug glyfosat

De senaste veckorna har kommunen sågat ner träd på marken intill mitt sommarhus. Det var bra för det behövdes. Stora träd riskerade att falla över huset och skuggan som blev av grönskan gjorde att det växte mossa på vasstaket. En man från kommunen som jag haft kontakt med angående sågningen ringde och berättade att röjningen nu är klar. Han sa också att de kvarvarande stubbarna har behandlats med ecoplug för att de inte ska slå upp nya skott. Han trodde nog jag skulle tycka det var bra. Ack så fel han tog. Jag tog chansen att klaga direkt. Och så frågade jag varför man inte stubbfräser eller röjer bort slyet för hand istället. Det kunde han inte svara på. Han kände inte heller till sambanden mellan glyfosat och cancer, eller missfall och fosterskador. Jag klagade så mycket att han ringde upp en annan gubbe på kommunen som ansågs vara “expert” på allt rörande trädfällning.

ecoplug glyfosat

Det visade sig att denne mans kunskap om glyfosat räckte sig så långt som att det är ett ämne som tar död på stubbar och “sen försvinner av sig självt.” Allvarligt talat. Borde inte de som arbetar på kommunen kunna förväntas veta mer? Jag sa att det forskas och pratas väldigt mycket om glyfosat, och har så gjort länge. Googlar man kan man läsa hur mycket som helst. Jag sa att jag anser att kommunen borde föregå med gott exempel. Att de borde använda sig av miljövänliga metoder och följa med i utveckling och aktuell forskning. Att de inte borde använda sig av gifter som kan skada människor och miljö, när det finns andra alternativ. Jag sa också att jag nyss skrivit ett klagomail till kommunens avdelning för miljö och hälsa. Då blev det fart på gubbarna.

ecoplug glyfosat

En stund senare ringde telefonen igen. Nu hade de pratat med kommunens ekolog sa de. Hon visste så klart mer om glyfosater och ansåg också att kommunen inte borde använda det, men att sådana beslut måste tas politiskt. Hon förstod således att jag inte vill ha en massa ekopluggade stubbar intill min trädgård, därför ska kommunen åka tillbaka och såga bort pluggarna redan idag. Det går att göra skillnad, bara man vågar säga ifrån. Nu har jag satt igång en diskussion på kommunen och kanske kan det medföra större kunskap bland dem som inte är ekologer. Kanske kan det leda till andra val. Jag hoppas i alla fall det.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me