Snödroppar och myror

Snödroppe Galanthus nivalis

Ibland händer det att snödroppar dyker upp på helt nya platser. När det händer har myrorna varit framme. Snödroppar förökar sig med sidolökar, men också med frön och det är där myrorna kommer in i bilden. Fröna är försedda med ett näringsrikt bihang som myrorna gärna äter. Och det är när myrorna släpar iväg med fröna som snödropparna sprids. Myrorna hjälper även andra blommor att spridas, blåsippan till exempel. Alla smådjur har sina speciella uppgifter. Alla är viktiga och allt liv i trädgården hör ihop.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me