Barnet i trädet

skogslönn Aces platanoides
Skogslönn Acer Platanoides

Det finns flera stora lönnar runt trädgården. När det är höst och solen tittar fram glimmar de som guld.Lönnarna är stora och trygga och det är lätt att förstå varför de ofta var vårdträd förr i tiden. Det finns en gammal berättelse om hur en lönn -som var just ett vårdträd- räddade livet på ett barn som skulle läggas ut i skogen. Om berättelsen är sann vet nog ingen, men så här gick det i alla fall till:

En gång för mycket länge sedan befalldes en träl att lägga ut ett oönskat barn i skogen. Trälen tyckte synd om barnet och kunde inte förmå sig att lämna det. Istället beslöt han att lämna barnet i vårdträdets skydd. Barnet gömdes i den praktfulla lönnens grenverk och varje natt smög trälen ut och gav barnet mjölk.
En dag fick husbonden syn på barnet i trädet. Först blev han väldigt arg, men eftersom det var just vårdträdet som tagit barnet i beskydd vågade han inte göra annat än att låta barnet bo kvar på gården.

Share

  • Add this entry to Hatena Bookmark

Follow Me